Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła wczoraj

Szkoła wczoraj

SZKOŁA WCZORAJ

 • 1861r. - Zakupiono budynek z dóbr dworskich folwarku biertułtowskiego i przystąpiono do jego adaptacji na szkołę
 • 1864r. - 1 lutego - 82 uczniów rozpoczęło naukę; pierwszym kierownikiem został Józef Wrzoska
 • 1888r. - Budowa obiektów naszej szkoły
 • 1889r. - Przenosiny i nauka w nowej szkole
 • 1912r. - Wprowadzono do szkoły ogrzewanie parowe
 • 1922r. - Otworzyły się podwoje polskiej szkoły; kierownik Franciszek Lelek
 • 1923r. - Kierownikiem szkoły został Zygmunt Wroński
 • 1925r. - Szkoła została zaliczona do typu szkół 8-klasowych rozporządzeniem Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego; nazwa szkoły: 8-klasowa Katolicka Szkoła Powszechna
 • 1926r. - Rozpoczęto dożywianie 450 uczniów
 • 1926r. - Utworzono drużynę harcerską- męską im. Wł. Jagiełły
 • 1928r. - Powstała ochronka dla dzieci przedszkolnych w szkole
 • 1930r. - Plac obok szkoły- nadano imię Leopolda Zarzeckiego
 • 1931r. - Kierownikiem szkoły zostaje Jerzy Szeja
 • 1931r. - Dzieci szkolne objęto opieką lekarską 
 • 1932r. - Uroczyście obchodzono 10-lecie przyłączenia Śląska do Polski
 • 1932r. - Chór szkolny został zaliczony do 1 kategorii chórów szkolnych Okręgu Szkolnego Rybnik III
 • 1932r. - Gmina Biertułtowy została przyłączona do Radlina
 • 1932r. - Utworzono pierwszą Radę Rodzicielską
 • 1933r. - Poświęcenie sztandaru szkolnego z wizerunkiem św. Kazimierza
 • 1933r. - Powstaje 7-letnia Szkoła Powszechna
 • 1934r. - Założono Szkolną Kasę Oszczędności
 • 1934r. - Szkoła otrzymała numer 2, a jej pełna nazwa brzmiała Publiczna Szkoła Powszechna numer 2 w Radlinie Biertułtowach
 • 1935r. - Po raz pierwszy obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada
 • 1935r. - Zawieziono do Krakowa radlińską ziemię na Kopiec Piłsudskiego
 • 1936r. - Utworzono pierwszą żeńską drużynę harcerską
 • 1937r. - 11 listopada obchodzono jako Święto Narodowe
 • 1937r. - Zakupiono 2 morgi pola obok szkoły na boisko szkolne
 • 1938r. - Rada Gminy podjęła uchwałę o dalszej rozbudowie szkoły
 • 1939r. - Ksiądz proboszcz zarządził, że w niedzielę o godzinie 1100 będą odprawiane nabożeństwa dla młodzieży szkolnej
 • 1945r. - Ogłoszono zapisy do szkoły
 • 1945r. - Kierownikiem szkoły został Eugeniusz Wydro
 • 1948r. - Kierownikiem szkoły został Józef Szwarc
 • 1954r. - Funkcję kierownika w szkole objął Karol Świerczyna
 • 1970r. - Wydano decyzję o kolejnej rozbudowie i modernizacji szkoły
 • 1975r. - Do użytku oddano pierwszą część szkoły
 • 1977r. - Do użytku oddano drugą część szkoły
 • 1977r. - Szkole nadano imię Feliksa Dzierżyńskiego 
 • 1979r. - Do użytku oddano ostatnie skrzydło szkoły
 • 1981r. - Rozpoczął działalność Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej
 • 1984r. - Funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Stefania Zwierz
 • 1985r. - Nadano szkole status szkoły sportowej
 • 1986r. - Oddano do użytku saunę
 • 1986r. - Wizyta gości z Niemiec
 • 1989r. - Ukończono budowę boiska szkolnego
 • 1990r. - 14 października odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej
 • 1990r. - Utworzono w szkole pracownię komputerową
 • 1991r. - Funkcję dyrektora szkoły objął mgr Stanisław Szulik
 • 1991r. - Pierwszy festyn szkolny
 • 1992r. - Proklamowanie sejmiku uczniowskiego
 • 1992r. - Uczniowie - posłowie do Parlamentu Dzieci i Młodzieży wzięli udział w posiedzeniu w gmachu Sejmu Śl. w Katowicach
 • 1993r. - Oddano do użytku siłownię
 • 1993r. - Zatrudniono pedagoga szkolnego
 • 1993r. - Udział nauczycieli w akcji sadzenia drzewek w Kuźni Raciborskiej
 • 1993r. - Goście z Francji w szkole
 • 1993r. - Współpraca z państwowym domem dziecka w Gorzycach
 • 1995r. - Pierwszy koncert WOŚP w Radlinie
 • 1995r. - 5 miejsce we współzawodnictwie sportowym w woj. śląskim
 • 1995r. - Powstanie zespołu wokalnego „Piramida”
 • 1996r. - Wdrożenie innowacji pedagogicznej - utworzenie klasy 1 integracyjnej
 • 1996r. - 4 miejsce we współzawodnictwie sportowym w woj. śląskim
 • 1997r. - Funkcje dyrektora szkoły objęła mgr Janina Plutowska- Gatnar
 • 1997r. - Wprowadzenie nauki pływania w ramach WF w klasie 1  
 • 1997r. - 2 miejsce we współzawodnictwie sportowym w woj. śląskim
 • 1998r. - Zatrudnienie logopedy
 • 1998r. - Biblioteka otrzymała drugie pomieszczenie na czytelnię
 • 1998r. - Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Akcji Zima ,,Ferie na sportowo - kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo"
 • 1999r. - Otrzymanie pracowni internetowej z MEN dla szkoły podstawowej
 • 1999r. - Utworzenie Zespołu Szkół Sportowych  
 • 1999r. - Biblioteka szkolna otrzymuje nowy, przestronny lokal na wypożyczalnię
 • 2000r. - Pilotażowe zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w woj. śląskim
 • 2000r. - Nadanie imienia Komisji Edukacji Narodowej - Zespołowi Szkół Sportowych, ufundowanie sztandaru przez Radę Rodziców
 • 2000r. - Przeniesienie klas gimnazjalnych - sportowych do budynku MOSIR - u
 • 2000r. - Ministerialne zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły - jako jedna z 12 szkół woj. Śląskiego
 • 2001r. - Otrzymanie pracowni internetowej z MENiS dla gimnazjum
 • 2001r. - Zatrudnienie pedagoga do gimnazjum
 • 2001r. - Powstanie 1 klasy integracyjnej w gimnazjum
 • 2001r. - Nawiązanie współpracy ze szkołą w Czechach z Frydka - Mistka
 • 2001r. - Podpisanie umowy z Klubem Sportowym ,,Górnik Radlin
 • 2001r. - 2 miejsce dla SSP i SG w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 2002r. - Przystąpienie do akcji „Szkoła z klasą"
 • 2002r. - Wyróżnienie PAN-u w Krakowie za działania proekologiczne dla ZSS
 • 2002r. - Podpisanie umowy o współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
 • 2002r. - Podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,Chabry''
 • 2002r. - Pierwszy sprawdzian szóstoklasistów
 • 2002r. - Pierwszy egzamin gimnazjalny trzecioklasistów
 • 2002r. - Powstaje młodzieżowa drużyna ratownictwa wodnego WOPR
 • 2002r. - Pierwsi nauczyciele dyplomowani: mgr L. Szłapka, mgr T. Wowra
 • 2002r. - 3 miejsce dla SSP i 4 miejsce dla SG w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół
 • 2002r. - Utworzenie punktu bibliotecznego dla uczniów klas sportowych w Domu Sportu
 • 2003r. - Otrzymanie certyfikatu akcji ,,Szkoła z klasą"
 • 2003r. - Przystąpienie do programu Socrates Comenius
 • 2003r. - Pierwsze spotkanie absolwentów szkoły podstawowej roczników międzywojennych w ramach obchodów 140-lecia Szkoły
 • 2004r. - Uroczyste obchody 140-lecia szkoły
 • 2005r. - Uroczyste obchody 20-lecia szkoły sportowej
 • 2005r. - Biblioteka szkolna otrzymała pracownię multimedialną z MENiS
 • 2006r. - Nawiązanie współpracy ze szkołą w Drohomyślu na Ukrainie
 • 2007r. - Funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Beata Klima
 • 2007r. - Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała pracownię internetową z MENiS
 • 2008r. - Oddano do użytku nowoczesne boisko sportowe
 • 2009r. - Sportowe Gimnazjum nr 2 otrzymało pierwszą cyfrową tablicę interaktywną  
 • 2009r. - 4 miejsce dla SG  i 10 miejsce dla SSP w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 2010r. - Szesnasty koncert WOŚP w Radlinie
 • 2010r. - Otwarcie klasy sportowej z nową dyscypliną - siatkówka dziewcząt (równolegle z siatkówką chłopców)
 • 2010r. - Oddanie do użytku placu zabaw wyposażonego w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"
 • 2010r. - Otwarcie dwóch pamiątkowych izb - paradnej i kuchni - w ramach projektu edukacyjnego "Starzykowe izby"
 • 2010r. - 7 miejsce dla SG i 8 miejsce dla SSP  w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 2011r. - Uczeń Sportowego Gimnazjum nr 2 Marcin Marek otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • 2011r. - Szkoła otrzymała drugą cyfrową tablicę interaktywną w ramach projektu "Lepszy start na przyszłość"
 • 2012r. - Zuzannie Machnik i Jonaszowi Salamonowi zostało przyznane stypendium w ramach III edycji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"
 • 2012r. - Przystąpienie do trzeciej edycji programu Socrates Comenius - współpraca z Włochami, Belgią, Hiszpanią, Niemcami i Turcją
 • 2012r. - Przystąpienie do projektu "RAZEM W UNII EUROPEJSKIEJ " - współpraca ze szkołą w Mohelnicach
 • 2012r. - Przystąpienie do pilotażowego programu rządowego "CYFROWA SZKOŁA"
 • 2014r. - Jubileusz 150 lecia istnienia i działalności szkoły
 • 2014r. (czerwiec) - Wydanie autorskiej płyty "Piosenka radość mi daje" przez zespół wokalny Piramida
 • 2015/2016 - Uczestnictwo w ministerialnym programie "Książki naszych marzeń"
 • 2015r. - Realizacja projektu "Mogę lepiej" w ramach programu Erasmus+ w kategorii "Mobilność kadry edukacji szkolnej"
 • Powstanie małej świetlicy
 • 2015/2016r. - Uczestnictwo w ministerialnym programie "Książki naszych marzeń"
 • 2016r. - Powstanie pracowni ceramicznej
 • 2016r. - Powstanie pierwszej klasy dwujęzycznej 
 • 2016r. - Otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 • 2016/2017 - Uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
 • 2017/2018 - Funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Lucyna Weber  
 • 2017r. - W związku z reformą edukacji powstanie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie
 • 2017r. - Powstanie sportowej klasy o profilu gimnastycznym
 • 2017r. - Powstanie sali doświadczania świata
 • 2018r. - Realizacja projektu "Integracja i sport - inaczej ale razem"
 • 2018r. - Utworzenie sali integracji sensorycznej
 • 2018r. - Powstanie zielonej klasy
 • 2018r. - Udział w rządowym programie "Aktywna tablica"
 • 2018r. - Udział w ogólnopolskim programie "Niepodległa" z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości
 • 2019r. - Powstanie pracowni "Wesoła pszczółka"
 • 2019r. - Powstanie biblioteczki plenerowej
 • 2019r. - Powstanie pracowni stolarskiej
 • 2019r. - Otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 • 2019r. - Wprowadzenie obowiązkowych zajęć wiedzy o regionie prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela
 • 2019r. - Zwycięstwo szkoły w projekcie grantowym Tesco Decydujesz (projekt "Nie fandzol, yno godej")

 

Poznaj historię radlińskiej dwójki.

Data dodania: 2020-08-19 18:44:21
Data edycji: 2023-10-10 14:38:05
Ilość wyświetleń: 2161

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej