Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stołówka

Stołówka

Obiady szkolne wydawane będą od 5 września 2023 r.w stołówce szkolnej 
o godz.1125, 1235oraz 1340.

Stawka za wyżywienie:

uczniowie - 7,00zł

personel - 14,00zł

dzieci przedszkolne - dwa posiłki - 8,00 zł

dzieci przedszkolne - trzy posiłki - 10,00 zł 

Wszyscy uczniowie (personel) chcący korzystać z obiadów na stołówce szkolnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u p. intendentki telefonicznie lub przez platformę Librusa w celu aktywacji karty do dnia 30.08.2023r. Ewentualne zmiany np. nr kontaktowy do rodzica lub zmiana adresu e-mail należy zgłosić do p. intendentki.

Uczniowie, którzy nie będą mieć aktywnej karty nie otrzymają obiadu.

Nowi uczniowie, chcący korzystać z obiadów, muszą osobiści zgłosić się do p. intendentki w celu rejestracji w systemie.

Naliczona przez szkołę miesięczna opłata za obiady w szkole winna być uregulowana do 10. dnia kolejnego miesiąca (liczy się data wpływu należności na wskazane przez szkołę konto). Nieterminowa zapłata tej należności wiąże się z naliczeniem karnych odsetek w wysokości odsetek ustawowych, które należy zliczać od pierwszej zwłoki.

Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 10-tego kolejnego miesiąca to dziecko nie otrzyma posiłku w następnych dniach.

Zgodnie z uchwałą nr S.0007.098.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 listopada 2023 r. §6 ust. 1 – jeśli  kwota odsetek przekroczy 10 zł wówczas należy dochodzić tych należności oraz zgłosić ten fakt do zaksięgowania w MZOPO.

Jeśli wyliczone odsetki nie przekraczają 10 zł nie dochodzimy należności tych odsetek (nie informujemy nikogo).

Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie u pani intendentki (32/4558330 wew. 110) lub przez Librusa. Odliczenia dokonywane będą od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przez Librusa będą rozpatrywane w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 . Brak zgłoszenia nieobecności nie będzie odliczany.

Nieobecności zbiorowe (wycieczka klasowa) należy zgłaszać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku odpisy nie zostaną uwzględnione.

Ewentualną rezygnację z obiadów należy zgłosić do p. intendentki, ponieważ dziecko naliczane jest automatycznie na kolejny miesiąc.

Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem na nr rachunku: 60 8436 0003 0000 0026 9530 0001.

W treści przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, wyżywienie za miesiąc...

Informacja o kwocie wpłaty za dany miesiąc zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Płatności za miesiąc wrzesień należy regulować w miesiącu październiku 2023r.

Informacja o wysokości należności za miesiąc wrzesień zostanie wysłana 2 października 2023r. na podany przez rodzica adres e-mail.

Izabela Wróblewska - intendentka

Data dodania: 2020-07-15 19:51:12
Data edycji: 2024-04-10 08:18:19
Ilość wyświetleń: 2373

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej