Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości
o zdrowie przez całe życie.

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

 
1. Upowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej.
2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci Szkół Promujących Zdrowie.
8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Skład zespołu:
Koordynator - Elżbieta Marek.

Zespół:
- przewodniczący zespołów wychowawczych ( klas 1-3, 4-6, 7-8),
- p. Aleksandra Szczotok, p. Katarzyna Kozłowska - przedstawiciele rodziców,
- p. Małgorzata Kot - przedstawiciel pracowników niepedagogicznych,
- higienistka szkolna,
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

Data dodania: 2020-07-15 12:29:52
Data edycji: 2022-09-12 08:58:30
Ilość wyświetleń: 1073

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej